MMM Interactieve Communicatie

MMM begeleidt en adviseert de opdrachtgevers tijdens het project. De unieke projectaanpak waarbij de samenwerking met de opdrachtgever hoge prioriteit heeft, leidt ertoe dat het eindproduct een samenspel van beide partijen wordt en de vooraf gestelde doelstellingen worden behaald.

Home > Actueel > Nieuwe cijfers Verkenner Voortijdig schoolverlaters online

Actueel

Nieuwe cijfers Verkenner Voortijdig schoolverlaters online

woensdag 4 november 2015

Alle cijfers omtrent voortijdig schoolverlaten zijn te vinden op www.vsvverkenner.nl. MMM heeft aflopen maanden hard gewerkt om alle cijferprodukten verder uit te werken.
De grafieken, figuren en de landkaarten worden in de nieuwe versie nog beter visueel en platformonafhankelijk weergegeven.

In november is de update van cijfers doorgevoerd.

Direct naar