MMM Interactieve Communicatie

MMM begeleidt en adviseert de opdrachtgevers tijdens het project. De unieke projectaanpak waarbij de samenwerking met de opdrachtgever hoge prioriteit heeft, leidt ertoe dat het eindproduct een samenspel van beide partijen wordt en de vooraf gestelde doelstellingen worden behaald.

Home > Actueel > Update 'Trends in Beeld' online: 'Dag van de Leraar'

Actueel

Update 'Trends in Beeld' online: 'Dag van de Leraar'

woensdag 8 oktober 2014

De site Trends in beeld van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geactualiseerd met een nieuw Thema Lerarenagenda.
De aanpassingen binnen de site hebben betrekking op de figuren en inhoud met de laatst beschikbare cijfers. Deze nieuwe cijfers geven de laatste trends omtrent het onderwijs-, cultuur en wetenschapsbeleid.
Binnen interactieve figuren wordt in één oogopslag het verloop van diverse indicatoren weergegeven.