MMM Interactieve Communicatie

MMM begeleidt en adviseert de opdrachtgevers tijdens het project. De unieke projectaanpak waarbij de samenwerking met de opdrachtgever hoge prioriteit heeft, leidt ertoe dat het eindproduct een samenspel van beide partijen wordt en de vooraf gestelde doelstellingen worden behaald.

Home > Actueel > Site Dag van de Leerplicht uitgebreid met extra onderdelen

Actueel

Site Dag van de Leerplicht uitgebreid met extra onderdelen

dinsdag 18 maart 2014

Op donderdag 20 maart 2014 is het weer Dag van de Leerplicht. MMM heeft de eerder ontwikkelde site verder uitgebreid met o.a. onderdelen waar video's en colums van wethouders worden gepresenteerd.

De Dag van de Leerplicht is een initiatief van Ingrado en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.