MMM Interactieve Communicatie

MMM begeleidt en adviseert de opdrachtgevers tijdens het project. De unieke projectaanpak waarbij de samenwerking met de opdrachtgever hoge prioriteit heeft, leidt ertoe dat het eindproduct een samenspel van beide partijen wordt en de vooraf gestelde doelstellingen worden behaald.

Home > Actueel > Website VMBO Doorstroomatlas online!

Actueel

Website VMBO Doorstroomatlas online!

maandag 30 juni 2014

MMM heeft voor Ministerie van OCW en DUO de online VMBO Doorstroomatlas ontwikkeld. De website geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van vmbo'ers in de afgelopen jaren. De website biedt naast vele grafieken, tabellen ook een kennisbank waarbij gebruikers op maat informatie kunnen vinden.
Ook trends en ontwikkelingen binnen het VMBO worden in de website zichtbaar gemaakt.