MMM begeleidt en adviseert de opdrachtgevers tijdens het project. De unieke projectaanpak waarbij de samenwerking met de opdrachtgever hoge prioriteit heeft, leidt ertoe dat het eindproduct een samenspel van beide partijen wordt en de vooraf gestelde doelstellingen worden behaald.

Waar wij goed in zijn

MMM in de media

Regelmatig ontwikkelt MMM op eigen initiatief een project dat gericht is op het grote publiek. Verschillende media zoals radio, tv en kranten hebben over deze projecten veelvuldig bericht.