Doorstroomatlas VMBO

Ministerie van OCW

MMM heeft voor Ministerie van OCW en DUO de online Doorstroomatlas VMBO ontwikkeld.

Deze doorstroomatlas geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van vmbo’ers. Groepen vmbo’ers zijn meerdere jaren gevolgd om zo informatie te krijgen over de opleidingen die zij volgen op het vmbo. Daarnaast wordt ook getoond hoe het vervolg naar het mbo zich ontwikkeld en inzicht gegeven in het studiesucces.

Grafieken en tabellen

De online atlas biedt naast vele grafieken, tabellen ook een kennisbank waarbij gebruikers op maat informatie kunnen vinden en gegevens kunnen downloaden of opslaan. Jaarlijks wordt de doorstroomatlas bijgewerkt met nieuwe gegevens. Zo blijven de inzichten in de doorstroom zo actueel mogelijk en trends en ontwikkelingen binnen het VMBO worden in de website zichtbaar gemaakt.

DSA