Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland is als bestuurlijk orgaan verantwoordelijk voor het informeren van haar inwoners. Hiervoor wordt veelvuldig digitale dienstverlening ingezet. Met de huidige regelgeving wordt de Provincie Gelderland verplicht om te voldoen aan DigiToegankelijk, opvolger van Webrichtlijnen 2.0. De overheid conformeert zich met DigiToegankelijk aan de internationale standaard WCAG 2.0 die zorg draagt voor het aanbieden van toegankelijke informatie.

Publieke websites

Ter ondersteuning van het te voeren beleid heeft MMM eerste inventarisatie van de huidige stand van zaken uitgevoerd. Diverse publieke websites waarvan Provincie Gelderland de afzender is, zijn aan de hand van online tooling beoordeeld. Met oplevering van een implementatieplan wordt de opdrachtgever een handreiking gedaan in hoeverre zij voldoen aan de gestelde eisen van DigiToegangelijk.   Ook de procedure waarop nieuw op te zetten websites tijdens ontwikkeling getest kunnen worden op de toegankelijkheid is onderdeel van de eindrapportage.

Digitoegankelijkheid