SportKlimaat App

Mulier Instituut

Voor het Mulier Instituut heeft MMM de SportKlimaat App ontwikkeld die gedragingen gedurende een sportactiviteit registreert. De app wordt ingezet tijdens diverse wedstrijden om positieve of negatieve gedragingen van sporters te monitoren.

Dashboard

De SportKlimaat App helpt bij het registreren van sportief en onsportief gedrag tijdens sportwedstrijden. Een dashboard met gedragingen maakt het de gebruiker mogelijk om snel en eenvoudig de meest voorkomende handelingen in de wedstrijd te noteren. De verkregen gegevens zijn binnen een beheersysteem door de opdrachtgever te bekijken in een grafische omgeving of als ruwe data te downloaden.
De app wordt gebruikt door een vooraf geselecteerde groep waarnemers.

Artikel in krant

In Dagblad De Gelderlander is een artikel gepubliceerd over de door MMM ontwikkelde Sportklimaat app. Lees het artikel op de site van De Gelderlander

SportKlimaat app